Solid edgeZastosowanie technologii komputerowych przy projektowaniu i wykonywaniu przyrządów, pozwala nam na realizowanie indywidualnych zamówień krótko i średnioseryjnych w dogodnym czasie dla klientów.

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania technologii wykonywanych detali oraz wykonywania dokumentacji technicznej w programie Solid Edge zapisywanej w różnych rozszerzeniach IGES, DWG, DXF, DFT itp.